Prístupnosť webových stránok

Pridal/a vlado dňa Po, 05/16/2011 - 08:00

ojem prístupnosť obecne znamená bezbarierovosť. V oblasti Internetu si teda pod týmto pojmom predstavujeme taký web ktorý, jeho návštevníkom nekladie žiadne prekážky.

Prístupnosť je vlastnosť webových stránok

  • Prístupnosť spadá pod obecnejšiu vlastnosť použiteľnosť webových stránok
  • Prístupnosť je vždy nutné chápať vo vzťahu ku konkrétnemu používateľovi k jeho potrebám
  • Prístupný web umožňuje plnohodnotné používanie všetkým svojim používateľom bez ohľadu na ich Handicap – či už trvalý alebo dočasný
  • Prístupný web umožňuje používanie všetkým používateľom bez ohľadu aké používajú technické zariadenie – počítač, mobil alebo tablet
  • Prístupný web umožňuje plnohodnotné používanie svojim používateľom bez ohľadu na ich znalosti

Definícia pravidiel prístupnosti

Pre definovanie prístupnosti sa v mnohých krajinách používajú rôzne štandardy. Krajiny Európskej únie používajú dokument WCAG - Web Content Accessibility Guidelines 2.0 jeho verziu nájdete na webe W3C http://www.w3.org/TR/WCAG/, Spojené Štáty Americké používajú dokument Section 508 - http://www.section508.gov/.

Slovenské pravidlá prístupnosti vychádzajú z dokumentu WCAG 2.0. Vydal ich rezort financií, ktorý zastrešuje informatizáciu verejnej správy v Slovenskej republike. Prístupné sú na webovej stránke
http://www.informatizacia.sk/standardy-is-vs/596s#std_dokumenty.

V súčastnosti sú tieto pravidlá záväzné pre webové stránky štátnej a verejnej správy, ale dá sa predpokladať že bude vyvíjaný tlak aj na súkromný sektor. Každá firma by mala mať prístupné stránky aj keď to nie je zákonná povinnosť.

Stručné pravidlá prístupnosti

V nasledujúcom texte vyberám najdôležitejšie pravidlá, ktoré by mala spĺňať každá webová stránka:

  • obsah webových stránok je dostupný a čitateľný
  • prácu s webovou stránkou riadi používateľ
  • informácie sú zrozumiteľné a prehľadné
  • ovládanie webu je jasné a pochopiteľné
  • zdrojový kód je technicky spôsobilý a štrukturovaný